Search form

1 Pita 1:20

20AGot itabtabuh lan tia nǝboŋ satub̃at hǝn b̃igol navile a pan sal, be aGot esǝvati hǝn b̃evisi len nǝboŋ namǝkot galegai m̃os gamito.