Search form

1 Pita 1:22

22Nǝboŋ mǝttogol tabtab hǝn nǝsa nakitinan tokele, mǝtugol nǝlomit gabag iveveu hǝn mǝtb̃elǝmas bun nǝbathudud nadǝlomian len nakitinan. Len nǝlomit tomasil habat, mitidaŋ hǝn mǝtb̃elǝmas masuṽ hǝn gamit gabag,