Search form

1 Pita 2:4-5

Nǝvat nǝmauran mai alat aGot tolekis hǝn galito

4-5Nasub̃ aKristo ehum nǝvat nǝmauran sua m̃os naim siGot, nǝvanuan gail lotomǝtahuni hum sanor hǝn naim be aGot tolekis hǝni husur ivoi sǝhor natit p̃isi. Mǝtegǝm hǝn aKristo hum gamit gabag mǝttovi nǝvat nǝmauran gail hǝn aGot b̃eum hǝn naim san hǝn nǝvat galenan hǝn mǝtb̃egǝm vi hai tutumav san gail, gai tolekis hǝn gamito m̃osi. Len aYesu Kristo, mǝtetutumav hǝn naviolan aGot tohǝhaṽur hǝn gail: len aNunun aGot, lotu hǝn aGot. 6Husur len natosian siGot ike,

“Sǝsǝloŋ! Noriŋ nǝvat sua len naut a Sion,

tolǝboi b̃igol naim b̃ihav mai b̃inor,

nulekis hǝni husur ivoi sǝhor natit p̃isi,

ale avan ideh toriŋ nǝlon lan,

asike elǝŋon isa sil toriŋ nǝlon lan.”