Search form

1 Pita 2:7

7Imagenan, len gamit mǝttokad nadǝlomian, nǝvat enan ivoi sǝhor natit p̃isi, wake len alat sǝkad nadǝlomian, lomǝtahuni hum nasoruan siGot toke,

“Nǝvat, nǝvanuan na-um-im-an gail lotomǝtahuni,

gai egǝm vi vat sua ŋai b̃elǝboi b̃igol naim b̃ihav mai b̃inor.”