Search form

1 Pita 2:9

9Be gamito mǝtovi vanuan aGot tolekis hǝn gamit sǝlani; mǝtovi hai tutumav siGot tovi kiŋ; mǝtovi luṽoh hǝn nǝvanuan gai toriŋ nahǝsan lan, naluṽoh san sǝb̃on. Mǝtumagenan hǝn mǝtb̃ikel ur nab̃oruan san tovoi mai natit p̃isi tovoi buni aGot togole, aGot tokis gamito dan nǝmargobut vi lan nam̃ial namǝnas san.