Search form

1 Pita 3:9

9Samtivar tǝlmam hǝn nǝsaan van hǝn avan ideh togol tosa hǝn gamito. Samtisor tisa tǝlmam van hǝn avan ideh tosor tosa hǝn gamito. Be gol vari len navoian mǝttous aGot hǝn b̃igole hǝni. Enan evi nalǝŋonian siGot tokis gamito, hǝn mǝtb̃ikad naviolan tovoi, gai totǝgau gati m̃os gamito.