Search form

1 Pita 4:19

19Imaienan, mǝtb̃elǝŋon isa vǝsa husur evi nalǝŋonian siGot m̃os gamito, gol tabtab hǝn nǝsa tonor, ale riŋ gamit sǝb̃omit kavkav len navǝlan aGot togol gamito, husur etǝgau gat gamit hǝn asike mǝtb̃iteh dan navǝlan.