Search form

1 Pita 4:8

8A mǝhat hǝn natit p̃isi, lǝmas bun gamit gabag len nǝlomit kavkav, gol tabtab hǝni husur na-lǝmas-buni-an ikabut gol nǝsaan isob̃ur.