Search form

1 Pita 5:8

8Mǝtetǝgau gat gamit sǝb̃omito, mǝtehulahul. Natǝmat, aenemi samito, ehum nalion toṽun, toyar mǝtmǝtan, das vanuan hǝn b̃ikat pǝpasi, han p̃isi.