Search form

1 Tessalonika 3:13

13Nasub̃ tigole hǝn nǝlomit b̃idaŋ am lan, hǝn asike mǝtb̃ikad nǝsaan ideh len gamito, be mǝtb̃inor kavkav len nǝhon aGot, aTǝmadato, nǝboŋ aMasta sidato, aYesu b̃egǝmai mai alat lotovi esan. Ganan.