Search form

1 Tessalonika 3:5

5Imaienan, nǝboŋ nǝsalǝboi nǝb̃idaŋ b̃uri am, nosǝvat aTimoti hǝn b̃eus kitev nadǝlomian samito hǝn b̃elǝboii. Nunau masuṽ hǝni ke natǝmat tǝsab̃ nap̃isal ideh hǝn asike mǝttǝkad nadǝlomian len aKristo am, ale nauman namttogole hǝn mǝtb̃ikad nadǝlomian, tagǝm vi ut kǝmas.