Search form

1 Tessalonika 5:14

14Namtoŋir gamit ke mitikel nalǝlǝgauan mai nǝvanuan petǝmas gail hǝn lǝb̃eum; alat lǝsǝkad na-il-b̃uri-an, mǝtesusupah mai galit hǝn lǝb̃idaŋ am; mǝtevi tarhǝt silat lǝsǝdaŋ; len nǝ-daŋ-b̃uri-an mititoh mǝdau mai nǝvanuan p̃isi.