Search form

1 Tessalonika 5:15

15Samtigol tisa tǝlmam hǝn avan ideh togol tosa hǝn gamito. Be akis hisi hǝn mǝtb̃ivoi hǝn gamit gabag mai nǝvanuan gail p̃isi am.