Search form

1 Timoti 1:14

14Len na-voi-masuṽ-an san, aMasta sidato erub̃at nǝsaan sagw dan ginau, ale eviol masuṽ hǝn nadǝlomian mai na-lǝmas-buni-an topat len aKristo aYesu, mai ginau.