Search form

1 Timoti 2:6

6Gai eviol hǝn gai gabag hǝn b̃isar gel nǝkabut hǝn nǝsaan tobaŋis gat nǝvanuan p̃isi. Nǝboŋ togol natenan evǝhot nalǝŋonian siGot len nǝboŋ tonor hǝni.