Search form

1 Timoti 2:8

8Ŋa nolǝŋon ke alalum̃an len naut p̃isi limasnor masuṽ, hǝn lǝb̃elǝboi lǝb̃isar hǝn navǝlalit gail vi mǝhat len na-sor-tuṽ-an, nǝlol paŋpaŋ mai na-sor-b̃alb̃al-an teb̃uer.