Search form

1 Timoti 2:9

9Be alatpǝhaṽut limabe? Nolǝŋon ke alatpǝhaṽut lesun nahurabat tonor, tovoi len nǝhon nǝvanuan p̃isi, tosusuan nibelit, sagol alalum̃an hǝn lǝb̃elǝŋon galito. Saleṽir navurulit o riŋ nagol o nanesnes o sun nahurabat nǝvat han totibau.