Search form

1 Timoti 6:16

16Gai sǝb̃on edǝdas b̃imat, itoh len nam̃ial nǝvanuan gail lotodǝdas lǝb̃egǝm pǝpadaŋ hǝni, sǝkad avan ideh torisi, sǝkad avan ideh tolǝboi b̃erisi boŋ ideh. Nahǝsan tiyalyal! Nǝdaŋan tipat lan vi sutuai sutuai! Ganan.