Search form

2 Korint 11:20

20Husur avan ideh b̃igol gai b̃eil a m̃o hǝn gamito hum mǝttovi slev san, mǝtudam̃ hǝni! Avan ideh b̃egǝras gamito hǝn b̃ihan p̃is nǝvat samito, b̃ipatpat gai mǝhat hum mǝttovi ut kǝmas, o b̃iṽos nǝtarhomito, gamit m̃au mǝtudam̃ hǝni!