Search form

2 Korint 11:33

33Be len nǝhad, nǝvanuan galevis loriŋ ginau vi pan, tur len natuhbopita topat len nab̃iltiholǝvat hǝn nab̃iltivile. Ŋa nugam yav dan navǝlan nǝgavna enan.