Search form

2 Korint 11:7

7Nǝboŋ notokel ur na-kel-uri-an siGot mai gamito, nǝsaus nǝvat o natideh am hǝn gamito. Nugol nǝlogw emǝdau hǝn nǝb̃eputsan gamito. Nǝboŋ notogol tomaienan, mǝtunau ke notogol nǝsaan a?