Search form

2 Korint 13:10

10Husur enan, nutos natgalegai nǝboŋ nototoh a tut dan gamito, hǝn asike nǝb̃idaŋ taltal hǝn gamito nǝboŋ nǝb̃egǝmai. Husur, len nǝdaŋan hǝn na-il-a-m̃o-an Nasub̃ tolavi mai ginau, nuke nigol mitidaŋ am len nǝmauran samito, nomǝtahun nǝb̃emǝdas nadǝlomian samito.