Search form

2 Korint 2:4

4Husur, nǝboŋ nototos nalob̃ulat enan van hǝn gamito, nolǝŋon isa vǝsa masuṽ, nǝlogw etuhatuh, namǝtarur sagw isel habat. Be nǝsatosi hǝn mǝtb̃elǝŋon b̃isa, nutosi hǝn mǝtb̃elǝboi sǝhoti ke notolǝmas masuṽ hǝn gamito.