Search form

2 Korint 4:15

15Namtudaŋ b̃ur natgalen p̃isi m̃os gamito, hǝn navoian aGot toviol kǝmas hǝni b̃eliv nǝvanuan b̃isob̃ur van vasob̃ur am gǝm hǝn aKristo. Ale len galito, nasipaan dereh tepul sǝsǝhov, hǝn nǝvanuan lǝb̃isal suh nǝyalyalan siGot.