Search form

2 Korint 8:1

Mǝtevurvur na-bubulah-vat-an samito

1Bathudud nadǝlomian, namtuke mǝtelǝboi naṽit navoian, aGot toviol kǝmas hǝni mai alat siYesu gegai, len naprovens Masetonia.