Search form

2 Korint 8:20

20Namtomǝtahun avan ideh b̃isor b̃isa hǝn ginamito sil na-kǝtkǝta-tǝban-an hǝn nab̃iltiviolan enan topat len navǝlanamito.