Search form

2 Jon 1:8

8Mǝtelǝlǝgau hǝn gamito hǝn asike nǝsa dattoum m̃osi b̃imasig be hǝn mǝtb̃ikad nakonp̃urp̃uran kavkav aGot totǝgau gati m̃os gamito len nǝmav.