Search form

2 Pita 1:5

5Husur enan, len nǝdaŋan kavkav samito, mǝtehisi hǝn mǝtb̃ikad na-voi-buni-an hǝn mǝtb̃esuhud hǝni mai nadǝlomian samito. Mǝtehisi hǝn mǝtb̃ikad nalǝboian hǝn mǝtb̃esuhud hǝni mai na-voi-buni-an samito.