Search form

2 Pita 1:6

6Mǝtehisi hǝn mǝtb̃ikad na-tǝgau-gati-an hǝn nǝlomit gabag hǝn mǝtb̃esuhud hǝni mai nalǝboian. Mǝtehisi hǝn mǝtb̃ikad nǝ-daŋ-b̃uri-an b̃ebǝlav hǝn mǝtb̃esuhud hǝni mai na-tǝgau-gati-an hǝn nǝlomit gabag. Mǝtehisi hǝn mǝtb̃ikad nab̃oruan siGot hǝn mǝtb̃esuhud hǝni mai nǝ-daŋ-b̃uri-an b̃ebǝlav.