Search form

2 Pita 1:7

7Mǝtehisi hǝn mǝtb̃elǝmas alat siYesu, mitivoi hǝn galito hum lotovi bathudud samito hǝn mǝtb̃esuhud hǝni mai nab̃oruan siGot mǝttokade. Ale mǝtehisi hǝn mǝtb̃ikad na-lǝmas-buni-an hǝn mǝtb̃esuhud hǝni mai nalǝmasian mǝttokade van hǝn alat siYesu.