Search form

2 Pita 2:13

13Dereh tigol likad nasǝnahan b̃inor hǝn nasǝnahan lotogole. Nahurulit sǝsa hǝn lǝb̃ehusur nalǝŋonian tǝmǝhav salito; lohǝhaṽur hǝn lǝb̃igol naṽide tosa len nalennǝyal. Len naṽide tomaienan, nǝboŋ lotohan mai gamit len nǝhanan samito, lomǝdas gamito gol nab̃iŋb̃iŋalan len nahǝsamito hum nǝb̃al tomes nahurabat.