Search form

2 Pita 2:14

14Lokǝtkǝta husur napǝhaṽut lǝsǝlah maii, hǝn lǝb̃igol naitian maii. Nalǝŋonian salito hǝn nǝsaan asike inoŋ. Logǝgǝras hǝn lǝb̃eliv alat lotopat lavǝlav. AGot dereh tigol nǝmauran salito tisa vǝsa husur na-lǝŋon-masuṽ-hǝn-natite-an salito ivan van am.