Search form

2 Pita 2:4

4Nau tǝlmam hǝn nǝsa aGot togole hǝn galit lotomagenan ta sutuai. AGot sariŋ aŋel gail lotogol nǝsaan hǝn lǝb̃itoh kǝmas, ao, eriŋ galit len nab̃ur nǝmargobut, baŋis gat galit hǝn lǝb̃elǝŋon b̃isa vǝsa vir nǝboŋ gai b̃epǝpehun navoian dan nǝsaan.