Search form

2 Pita 3:1

Natǝlmaman seKristo

1Gamit notolǝmas bun gamit p̃isi, egai evi nalob̃ulat napisulan na-vǝha-ru-an nototosi van hǝn gamito. Nutos gǝlaru hum nǝ-nau-tǝlmam-hǝni-an hǝn mǝtb̃etub̃at nau b̃ivoi b̃inor.