Search form

2 Pita 3:10

10Be nǝboŋ hǝn natǝlmaman siNasub̃ dereh tegǝmai hum nǝvanuan vǝnvǝnah, nǝvanuan gail lǝb̃esǝhoṽut lan. Len nǝboŋ enan, nǝmav dereh timasig p̃isi vasib len nǝwalan tohum nǝhab todarur. Ale natit p̃isi len nǝmav; namityal, nahǝbati mai nam̃eso gail dereh nǝhab tihan p̃is gail limasig. Ale navile a pan mai natit p̃isi nǝvanuan gail lotogole lan dereh aGot tevuh gail lip̃arp̃ar.