Search form

2 Pita 3:12

12nǝboŋ mǝtb̃itoh vir nǝboŋ san, gol b̃egǝm tutut. Bathut ke len nǝboŋ enan, aGot dereh tepǝŋas nǝmav hǝn b̃imasig p̃isi ale len nǝhab tohan p̃isi, namityal, nahǝbati mai nam̃eso gail, dereh lewunwun, legǝm vi wai len nab̃iltipudan.