Search form

2 Pita 3:15

15Nau sǝhoti ke aGot ikad na-toh-mǝdau-an tobǝlav hǝn mǝtb̃imakuv dan nǝsaan samito. APol, awawa nadǝlomian notolǝmas buni, gai itos natgalenan van hǝn gamito len namitisau hǝn nǝmauran tonor aGot toviol hǝni maii.