Search form

2 Tessalonika 1:8

8mai nǝhab towunwun, hǝn b̃ilav nǝpanismen mai alat lǝsalǝboi aGot mai alat lǝsagol nǝsa na-kel-uri-an tovoi husur aMasta sidato, aYesu tokele.