Search form

2 Tessalonika 2:11

11Husur lotolekis hǝn nap̃isal enan, aGot dereh tesǝvat nǝ-nau-suluṽi-an todaŋ van hǝn galito, hǝn lǝb̃edǝlom nagǝrasian galen p̃isi.