Search form

2 Tessalonika 3:1

Sor tuṽ m̃os ginamito

1Bathudud nadǝlomian, len nǝ-maris-kotovi-an nikel natsual am: mitisor tuṽ m̃os ginamito. Sor tuṽ ke nasoruan siNasub̃ tiperŋan naut p̃isi tutut, nǝvanuan gail lisal suhi len naut p̃isi b̃evi lan sum̃an mǝttogole nǝboŋ tobar gamito.