Search form

2 Tessalonika 3:8

8Namtoṽur nǝhanian p̃isi namttohani, namtsaus gamit ideh hǝn naviolan hǝn nǝhanian. Ao namtoum idaŋ len nalennǝyal mai nalenmariug hǝn asike namtb̃ihan nǝvat samit ideh.