Search form

2 Tessalonika 3:9

9Namtukad nǝdaŋan hǝn na-il-a-m̃o-an hǝn namtb̃eus gamit hǝn mǝtb̃evǝŋan ginamito, be namtsagole husur namtuke namttogol naṽide sua tonor hǝn mǝtb̃igol tǝtoṽ hǝni.