Search form

2 Timoti 1:3

APol ike aTimoti teil gǝgat

3Timoti, len nǝlogw tomasil, nulotu hǝn aGot hum atǝmagw gail ta sutuai lotogole, ale nosipa vi tǝban aGot hǝn gaiug. Len na-sor-tuṽ-an sagw len nalennǝyal mai nalenmariug nunau gat gaiug tabtab, nusor tuṽ m̃os gaiug.