Search form

Nauman gail 11:17

17Imaienan, aGot b̃eviol mai galit naviolan top̃itoṽ hǝn nǝsa toviol hǝni mai gidato nǝboŋ dattokad nadǝlomian len Nasub̃ aYesu Kristo, ginau ase hǝn ke nǝb̃eil kǝkol hǝn aGot?”