Search form

Nauman gail 11:23

23Nǝboŋ tobar naut enan eris lǝboii ke aGot toviol kǝmas hǝn navoian mai galito. Ale aParnapas ikemkem hǝni, igol lolǝŋon ivoi am len nǝlolito, ikel mai galit ke lidaŋ len Nasub̃, leriŋ kot nǝlolit len Nasub̃, il gǝgat lan.