Search form

Nauman gail 11:6

6Nǝboŋ notokǝta vi lan, noris narivatvat tiltile gail, galevis lotovi rivatǝvat katkat, ale nǝm̃at mai namǝhob gail mai nǝman namǝsav gail.