Search form

Nauman gail 14:21

APol mai aParnapas arotǝlmam vi Antiok a Siria

21Arukel na-kel-uri-an tovoi len naut a Terpe ale lusob̃ur logǝm vi hai susur siYesu gail. Beti arotǝlmam vi Listra, Ikonium mai Antiok.