Search form

Nauman gail 15:1

Na-tiv-dalusi-an mai nǝ-lav-kuvi-an dan nǝsaan

1Alatevis lotovi Ju logǝm a Jutea vi Antiok. Loṽusan nǝvanuan nadǝlomian gail ei maiegai ke, “Asike lǝb̃etiv dalus gamito mǝttovi lalum̃an, hum naṽide siMoses, aGot asike ilav kuv gamit dan nǝsaan samito.”