Search form

Nauman gail 20:1

APol evi Masetonia beti evi Kris

1Nǝboŋ nǝwalan hǝn nadǝdarŋab̃uan enan tonoŋ, aPol ekis ahai susur gail gǝmai. Nǝboŋ togol lotolǝŋon tovoi am len nǝlolito, esudǝlam̃ galito ale evi Masetonia.