Search form

Nauman gail 20:28

28Mǝtelǝlǝgau hǝn gamito, mǝtekǝtkǝta tǝban navǝshǝsipsip samito lotovi alat siYesu. ANunun aGot igol ke mǝttoil a m̃o hǝn alat siGot, aGot toṽur galit hǝn nǝda hiNatun san.